บริการมอบอำนาจทางดิจิทัล

การมอบอำนาจทางดิจิทัลเป็นบริการที่ใช้ร่วมกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไทย ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และ ผู้มีอำนาจผูกพันธ์ของหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการมอบอำนาจ จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ digital identity บนแพลตฟอร์ม NDID อยู่แล้ว จึงจะสามารถสร้างรายการมอบอำนาจได้

ข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบการมอบอำนาจดิจิทัล
  1. มอบอำนาจโดยการเข้าสู่ระบบด้วยผู้ใช้งานนิติบุคคล 0105558095080 รหัสผ่าน 0105558095080
  2. สร้างรายการมอบอำนาจใหม่ด้วยการเลือกเมนู "สร้างการมอบอำนาจ"
  3. ใส่ข้อมูลการมอบอำนาจที่ต้องการ เช่น Contact Revenue Department
  4. เลือกประเภทของธุรกรรม เช่น ธุรกรรมกับภาครัฐ
  5. ใส่เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ โดยใส่ 1100104134367
  6. เลือกใส่ข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการ
  7. กดปุ่ม สร้างการมอบอำนาจ ด้านล่าง
  8. เข้าเว็บ http://idp.pensri.in.th/home/juristic_id/0105558095080 เพื่อยืนยันตัวตนผู้มอบอำนาจ และยินยอมให้ระบบขอข้อมูลนิติบุคคลจาก DBD
  9. เข้าเว็บ http://idp.pensri.in.th/home/citizen_id/1100131341123 และ http://idp.pensri.in.th/home/citizen_id/1100545698124 ในฐานะกรรมการของนิติบุคคล เพื่ออนุมัติการมอบอำนาจ
  10. เข้าเว็บ http://idp.pensri.in.th/home/citizen_id/1100104134367 เพื่อยอมรับเป็นผู้รับมอบอำนาจ
  11. เมื่อการมอบอำนาจเสร็จสมบูรณ์ สามารถเลือกเมนู "รายการ" เพื่อดูรายการมอบอำนาจที่เพิ่งสร้างและรายการอื่นๆ ได้