บริการมอบอำนาจทางดิจิทัล

การมอบอำนาจทางดิจิทัลเป็นบริการที่ใช้ร่วมกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลไทย ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และ ผู้มีอำนาจผูกพันธ์ของหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการมอบอำนาจ จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ digital identity บนแพลตฟอร์ม NDID อยู่แล้ว จึงจะสามารถสร้างรายการมอบอำนาจได้