Pensri’s Blog

บล็อคแชร์ประสบการณ์ด้านอินเทอร์เน็ตและโดเมน

New gTLDs

วันนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงเรื่อง new gTLDs ตามที่ได้สัญญาไว้นะคะ เนื้อหาเยอะแต่ไม่อยากแยกโพสต์ เนื่องจากอยากให้ต่อเนื่องและเก็บไว้อ้างอิงได้ภายหลัง หวังว่าผู้อ่านจะไม่ถอดใจกันไปซะก่อน

gTLDs ย่อมาจาก Generic Top Level Domain Names
หมายถึง โดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป เช่น .com .net .org .info .asia เป็นต้น
ในปัจจุบันมีจำนวน gTLDs ทั้งหมด 21 โดเมน

โดยในช่วงเริ่มต้นเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อประมาณปีค.ศ.1980 เรามีโดเมน gTLDs ใช้กันเพียงเจ็ดโดเมนดังต่อไปนี้ .com .edu .gov .int .mil .net และ .org หลังจากมีการตั้งหน่วยงาน ICANN ขึ้นมาดูแลและประสานงานอินเทอร์เน็ตสากลแล้ว ICANN ได้เปิดรับให้มี gTLDs ใหม่เพิ่มขึ้นสองครั้ง คือ ปีค.ศ.2000 และ ปีค.ศ.2004

ซึ่งการเปิดรับในปีค.ศ.2000 ได้มี gTLDs ใหม่เกิดขึ้นเจ็ดโดเมน อันได้แก่ .biz .info .name .pro .aero .coop และ .museum ทั้งนี้อีกหกโดเมนที่เหลือ คือ .asia .cat .jobs .mobi .tel และ .travel เกิดขึ้นจากการเปิดรับ gTLDs ในปี 2004 และมีอีกหนึ่งโดเมนคือ .arpa ซึ่งเป็นโดเมนเฉพาะที่ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิค ที่ไม่เปิดให้คนทั่วไปจดทะเบียนภายใต้โดเมนนี้ได้

รวมแล้วในปัจจุบันเรามี gTLDs อยู่ทั้งหมด 21 โดเมน และมี ccTLDs อีกทั้งหมด 252 โดเมน (ดูรายชื่อโดเมนได้จาก http://www.iana.org/domains/root/db/ ) นั่นคือเรามีโดเมนระดับบนสุดอยู่ 283 โดเมน (ไม่นับโดเมนที่ทาง ICANN ใช้เทสต์ โดเมนภาษาท้องถิ่น 11 โดเมน)

จากการประชุม ICANN ที่ปารีส นอกจาก บอร์ดของ ICANN จะได้อนุมัติให้มีการเปิดรับ IDN ccTLDs แล้ว ICANN ยังได้พิจารณาอนุมัติให้เปิดรับ gTLDs ใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วยในวันเดียวกัน ทั้งนี้การเปิดรับ gTLDs ในครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดจำนวน gTLDs ใหม่ และเปิดให้สามารถขอใช้ชื่อ gTLDs ในภาษาท้องถิ่นได้ด้วย ผู้ที่ต้องการเปิด gTLDs จะต้องส่งข้อเสนอระบุชื่อโดเมนพร้อมหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมน gTLDs ที่เสนอเข้าไป หน่วยงานที่ดูแลฐานข้อมูลนี้เราเรียกว่า registry ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 16 หน่วยงาน เนื่องจากบางหน่วยงานดูแล gTLDs มากกว่าหนึ่งโดเมน เช่น VeriSign ดูแล .com และ .net ส่วน DotAsia ดูแล .asia และ PIR ดูแล .org เป็นต้น

ทั้งนี้ registry เหล่านี้จะไม่ติดต่อตรงกับผู้ขอจดทะเบียนโดเมน แต่จะทำงานกับหน่วยงาน registrar หรือ หน่วยงานรับจดทะเบียนโดเมน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกับผู้จดทะเบียนโดเมนโดยตรง ทั้งนี้ registry และ registrar จะต้องได้รับการแต่งตั้งและทำสัญญากับ ICANN เพื่อที่จะสามารถเปิดให้บริการได้ ในปัจจุบันมี registrar อยู่มากกว่า 900 รายทั่วโลก โดยประเทศไทยมี registrar เพียงหนึ่งรายเท่านั้น คือ บริษัท ดอท อะไร จำกัด

registrar สามารถเลือกที่จะให้บริการจดทะเบียนโดเมนใดๆให้กับลูกค้าก็ได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องให้บริการทุก gTLDs และยังสามารถให้บริการจดทะเบียนโดเมน ccTLDs ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าไปนอกประเทศได้อีกด้วย

การจะเปิดให้มี gTLDs ใหม่ในครั้งนี้ ในขั้นต้นจะเปิดรับสมัครแค่ช่วงเวลาเดียว ประมาณ 3-4 เดือน แต่ ICANN มีความตั้งใจว่าเมื่อขั้นตอนทุกอย่างลงตัวแล้ว จะเปิดรับ gTLDs ใหม่ได้ถี่ขึ้น หรืออาจจะเห็นการเปิดรับแบบไม่จำกัดช่วงเวลาด้วย นั่นคือผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อขอเปิด gTLDs ได้ตลอด

สำหรับการประชุมรับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ registry และ registrar นั่นคือ ถ้า registry เป็นเจ้าของ registrar ด้วย จะเกิดความไม่เป็นธรรมกับ registrar รายอื่นๆ หรือไม่อย่างไร และยังมีประเด็นอีกว่าถ้า registry เปิดขายโดเมนเองโดยตรงไม่ผ่าน registrar เจ้าอื่น โดยทำตัวเหมือนตัวเองเป็น reseller หรือตัวแทนจดทะเบียนโดเมน ก็จะเป็นการได้เปรียบเนื่องจาก registrar ต้องมีการจ่ายเงินรายปีให้ ICANN ในขณะที่ registry ขายตรงโดยไม่ต้องจ่ายเงินรายปีของ registrar ดังนั้นควรจะให้ registry ตั้งหน่วยงานรับเป็น registrar แยกต่างหากเพื่อทำสัญญากับ ICANN และต้องจ่ายรายปี
เช่นเดียวกับ registrar รายอื่น จะมีข้อดีข้อเสียจะเป็นอย่างไร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ของ ICANN ในครั้งนี้ มีกรรมการท่านหนึ่งได้พูดถึงประเด็นที่ว่า ทางเทคนิคแล้วจะสามารถมีจำนวนโดเมนใน root ได้เท่าไร ซึ่งน่าจะต้องมีการสรุปข้อจำกัดในส่วนนี้ด้วย โดยในปัจจุบันยังไม่มีใครที่ออกมาระบุ มีการพูดถึงตัวเลขที่น่าจะเหมาะสม โดยยกตัวเลข 5,000 โดเมน ซึ่งท่านเห็นว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ แต่ในการประชุมก่อนที่จะเสนอให้บอร์ดพิจารณา มีคนเสนอว่าอาจจะมีการใช้ชื่อสถานที่เป็นชื่อ gTLDs ซึ่งถ้าเป็นอย่า