Pensri’s Blog

บล็อคแชร์ประสบการณ์ด้านอินเทอร์เน็ตและโดเมน

ขยะไอที

สวัสดีค่ะ

แว๊บไปเห็นโครงการของมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย เกี่ยวกับ “ขยะไอที” เลยแวะมาแจ้งข่าวให้ทราบกันค่ะ

มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครนักวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขยะอิเล็คทรอนิกส์ วิธีการจำกัดอย่างถูกวิธี และผลกระทบหากกำจัดขยะเหล่านี้อย่างไม่ถูกวิธีภายใต้ หัวข้อ “ขยะไอที”  เพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดยข้อมูลที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน 10,000 บาท

รายละเอียดของโครงการ “ขยะไอที” ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก http://www.thnic.or.th/activity/4-itgarbage

ได้อ่านโครงการแล้วย้อนกลับมาดูตัวเอง ก็พบว่าการเป็นมนุษย์ไอทีทำให้เราทิ้งภาระหนักให้กับโลกสะสมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มนุษย์มีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆ มากขึ้น และรวดเร็วขึ้นทุกวัน มนุษย์กลับยังคงขาดความรู้ความสามารถในการจัดการกับของที่หมดประโยชน์ไปแล้ว และปล่อยให้สิ่งของเหล่านั้นกลายเป็น “ขยะ” ที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

การสร้างความตระหนักในปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น และเราควรหมั่นเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆ ว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นี้รองรับการใช้งานได้เพียงพออยู่หรือเปล่า ก่อนจะปล่อยให้ความอยากเข้าครอบงำ จนต้องเสาะแสวงหาของใหม่ๆ มาไว้ในครอบครอง … ว่าแต่ Nexus One น่าใช้จัง *o*

มีความสุขทุกท่านนะคะ
สวัสดีค่ะ

RSS 2.0 | Trackback | Comment

Comments are closed.